LC KATOWICE BARBÓRKA
zainaugurował swoją działalność 01.12.2001 r. Dziś jego członkiniami jest 11 pań, które połączyła wrażliwość na potrzeby innych.Celem Klubu jest sfera zadań publicznych obejmująca m.in. działalność charytatywna. Wszystkie zadania wykonujemy nieodpłatnie. Cele Klubu realizujemy m.in. poprzez pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz osobisty wkład pracy członków Klubu...
 od 2005 r. 
AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIA

PREZYDENT
KLUBU

Prezydent Klubu w kadencji 2018/2019
Halina Woś